Close

06-24226468 webmail@gregtheulings.nl

 

Zeewolde van boven

Zeewolde is één van de zes gemeenten van de Nederlandse provincie Flevoland. Een poldergebeid dat is drooggelegd in de jaren 60 van de 20e eeuw.

Het ‘dorp’ Zeewolde is de jongste, niet door samenvoeging ontstane, gemeente van Nederland. Pas in 1984 gingen er de eerste heipalen de grond in voor nieuwbouw en als uitbreiding van de randstedelijke gemeenten.

Dit woongebied was al veel eerder in gebruik, al eeuwen voordat het drooggelegd werd. In geheel Flevoland hebben meer dan duizend jaar geleden al mensen gewoond, van wie ook voorwerpen zijn teruggevonden. Enkele namen van dorpen en steden komen ook uit deze tijd. Liudger (742-809) was van plan een klooster te stichten, en verwierf in 793 een erfdeel van Liudger, zoon van Hredger “in een bos, dat Seaeuuwald werd genoemd.

Door overstromingen in de latere middeleeuwen is dit dorp verzwolgen door de Zuiderzee. Een moderne interpretatie onderscheidt in de dorpsnaam de twee woorden zee en wold.

Dat Zeewolde meer is dan een flinke lap agrarisch land, dat kun je zien in deze fotoserie.

 

error: